DS/EN ISO 14119:2013

Maskinsikkerhed - Tvangskoblingsanordninger i forbindelse med afskærmninger - Principper for konstruktion og udvælgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.045,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Under revision


Antal sider: 160

Udgivet: 2013-10-31

Godkendelsesdato: 2013-10-16

Internationale relationer : EN ISO 14119:2013 IDT ISO 14119:2013 IDT

ICS: 13.110 - Maskinsikkerhed

Varenummer: M257113


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 114
  • ISO/TC 199
  • ISO/TC 199/WG 7

Dansk udvalg

DS/S-250

Indgår i