406 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/ISO 719:2020

Glas – Glaspartiklers hydrolytiske modstandsevne ved 98 °C – Prøvnings- og klassifikationsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/ISO 720:2020

Glas – Glaspartiklers hydrolytiske modstandsevne ved 121 °C – Prøvnings- og klassifikationsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN ISO 1135-3:2017

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 3: Engangs blodtapningssæt


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 1135-4:2015

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 4: Transfusionssæt til engangsbrug, infusion via gravitation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 1135-5:2015

Transfusionsudstyr til medicinsk brug - Del 5: Transfusionssæt til engangsbrug til anvendelse med trykinfusionsapparatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN 1615:2001 (Gældende til og med: 30-04-2023)

Enterale ernæringssonder og enterale sæt til engangsbrug samt konnektorer - Design og prøvning


Status:
Gældende til og med: 30-04-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1618:1997 (Gældende til og med: 30-04-2023)

Katetre andre end intravaskulære katetre. Prøvningsmetoder for generelle egenskaber


Status:
Gældende til og med: 30-04-2023
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00
Lovgivning:

DS/EN 1644-1:1997

Testmetoder for nonwoven-kompresser til medicinsk brug. Del 1: Nonwoven-materialer til fremstilling af kompresser


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1644-2:2000

Prøvningsmetoder til nonwoven-kompressere til medicinsk brug. Del 2: Færdige kompressere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN ISO 3826-1:2019

Sammenklappelige plastbeholdere til humant blod og komponenter af humant blod – Del 1: Konventionelle beholdere


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste