DS/EN ISO 14040:2008

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Principper og struktur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard beskriver principperne for og opbygningen af livscyklusvurderinger (LCA), herunder:
a) livscyklusvurderingens formål og afgrænsning
b) livscykluskortlægningen (LCI-trinnet)
c) vurdering af miljøpåvirkninger i livscyklus (LCIA-trinnet)
d) livscyklusfortolkningen (fortolkningstrinnet)
e) rapportering og kritisk review af livscyklusvurderingen
f) livscyklusvurderingens begrænsninger
g) forholdet mellem livscyklusvurderingens trin, og
h) betingelser for anvendelse af værdibaserede valg og valgfri dele.
Denne internationale standard omfatter livscyklusvurdering (LCA) og livscykluskortlægning (LCI). Den beskriver ikke livscyklusmetoden i detaljer og fastlægger ikke metodikker for de enkelte trin i livscyklusvurderingen.
Den tilsigtede anvendelse af resultater af livscyklusvurdering eller -kortlægning tages i betragtning ved definitionen af formål og afgrænsning, men selve anvendelsen ligger uden for denne internationale standards anvendelsesområde.
Denne internationale standard er ikke beregnet til kontrakts- eller lovgivningsmæssige formål eller til registrering og certificering.


Antal sider: 56

Udgivet: 2008-11-11

Godkendelsesdato: 2008-09-12

Internationale relationer : EN ISO 14040:2006 IDT ISO 14040:2006 IDT

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse 13.020.60 - Livscyklusvurdering

Varenummer: M219007


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS S26
  • ISO/TC 207/SC 5

Dansk udvalg

DS/S-283