DS/EN ISO 14044:2006/A1:2018

Miljøledelse – Livscyklusvurdering – Krav og vejledning


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008, Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne internationale standard beskriver krav og giver retningslinjer for en livscyklusvurdering (LCA), herunder:
a) livscyklusvurderingens formål og afgrænsning
b) livscykluskortlægningen (LCI-trinnet)
c) vurdering af miljøpåvirkninger i livscyklus (LCIA-trinnet)
d) livscyklusfortolkningstrinnet
e) rapportering og kritisk review af livscyklusvurderingen
f) begrænsninger for livscyklusvurderingen
g) forholdet mellem livscyklusvurderingens trin, og
h) betingelser for anvendelse af værdibaserede valg og valgfri dele.
Denne internationale standard omfatter livscyklusvurdering (LCA) og livscykluskortlægning (LCI).
Den tilsigtede anvendelse af resultater af livscyklusvurdering eller -kortlægning tages i betragtning ved formål og afgrænsning, men selve anvendelsen ligger uden for denne internationale standards anvendelsesområde.
Denne internationale standard er ikke beregnet til kontrakts- eller lovgivningsmæssige forhold eller til registrering og certificering.

Antal sider: 14

Udgivet: 2018-02-15

Godkendelsesdato: 2018-02-12

Internationale relationer : EN ISO 14044:2006/A1:2018 IDT ISO 14044:2006/Amd 1:2017 IDT

ICS: 13.020.10 - Miljøledelse 13.020.60 - Livscyklusvurdering

Varenummer: M311136


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/SS S26
  • ISO/TC 207/SC 5
  • ISO/TC 207/SC 5/WG 11

Dansk udvalg

DS/S-283