• Pumper
  • DS/EN 12162 + A1:2009

DS/EN 12162 + A1:2009

Væskepumper - Sikkerhedskrav - Procedure for hydrostatisk prøvning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer proceduren for hydrostatisk prøvning af trykopbærende dele af alle typer væskepumper, inklusive alt ekstraudstyr der udgør en pumpeenhed.

- brugsvandpumper iht. EN 60335-2-41:1996 eller EN 60335-2-51:1997 ;
- cirkulationspumper iht. EN 1151:1999 ;
- brandpumper int EN 1028-1:2002+A1:2008 and EN 1028-2:2002+A1:2008 ;
- pumpedele med et maksimalt tilladeligt arbejdstryk under 0,1 bar.


Antal sider: 20

Udgivet: 2009-08-30

Godkendelsesdato: 2009-07-27

Internationale relationer : EN 12162:2001+A1:2009 IDT

ICS: 23.080 - Pumper

Varenummer: M240681


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 197/SC 3

Dansk udvalg

DS/S-254