• Pumper
  • DS/EN 809 + A1/AC:2010

DS/EN 809 + A1/AC:2010

Pumper og pumpeenheder til væsker - Almene sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard etablerer sikkerhedskravene for: konstruktion, montering, opførelse, drift og vedligehold af væskepumper og pumpeenheder.

Antal sider: 8

Udgivet: 2010-10-15

Godkendelsesdato: 2010-09-22

Internationale relationer : EN 809:1998+A1:2009/AC:2010 IDT

ICS: 23.080 - Pumper

Varenummer: M249789


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 197

Dansk udvalg

DS/S-254