DS/EN 809 + A1:2009

Pumper og pumpeenheder til væsker - Almene sikkerhedskrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard etablerer sikkerhedskravene for: konstruktion, montering, opførelse, drift og vedligehold af væskepumper og pumpeenheder.


Antal sider: 32

Udgivet: 2009-12-18

Godkendelsesdato: 2009-11-04

Internationale relationer : EN 809:1998+A1:2009 IDT

ICS: 23.080 - Pumper

Varenummer: M243790


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 197

Dansk udvalg

DS/S-254