• Standard
  • Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Elek. afskærmning)

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Elek. afskærmning)

Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Elektronisk afskærmning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 2.321,25

Beskrivelse

Denne pakke indeholder standarder for elektronisk afskærmning ift. maskiner, herunder robotter og robotudstyr.
I tilfælde hvor det ikke er muligt i selve konstruktionen at fjerne farekilder eller nedsætte risici i tilstrækkelig grad, skal der anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger, eksempelvis ved at hindre adgang til farlige områder ved beskyttelsesanordninger som fx afskærmninger og beskyttelsesindretninger.
Afskærmninger og beskyttelsesindretninger kan bruges til:
- at forhindre adgang til farekilderne
- at bringe farerne til ophør før adgang
- at forhindre utilsigtet betjening
- at indkapsle dele og værktøj
- at begrænse andre procesrelaterede farekilder (støj, laser, stråling etc.).
Denne pakke indeholder standarder der henvender sig til såvel konstruktører af robotter og robotudstyr samt de, som modificerer og tilpasser robotter i forbindelse med deres daglige drift
DS/EN ISO 10218-serien indgår i standardpakken Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Grundpakke).
Denne pakke indeholder både 2006- og 2018-udgaven af DS/EN 60204-1, dette skyldes at 2006-udgaven stadig er harmoniseret.

Antal sider: 460

Udgivet: 2015-09-11

Godkendelsesdato: 2015-09-11

Internationale relationer :

ICS: 23.100.01 - Hydrauliske og pneumatiske systemer. Generelt

Varenummer: M300454


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH