• Standard
  • Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)

Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Mekanisk afskærmning)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 3.397,50

Beskrivelse

Denne pakke indeholder standarder for mekanisk afskærmning ift. maskiner, herunder robotter og robotudstyr.
I tilfælde hvor det ikke er muligt i selve konstruktionen at fjerne farekilder eller nedsætte risici i tilstrækkelig grad, skal der anvendes tekniske beskyttelsesforanstaltninger, eksempelvis ved at hindre adgang til farlige områder ved beskyttelsesanordninger som fx afskærmninger og beskyttelsesindretninger.
Afskærmninger og beskyttelsesindretninger kan bruges til:
- at forhindre adgang til farekilderne
- at bringe farerne til ophør før adgang
- at forhindre utilsigtet betjening
- at indkapsle dele og værktøj
- at begrænse andre procesrelaterede farekilder (støj, laser, stråling etc.).
Denne pakke indeholder standarder der henvender sig til såvel konstruktører af robotter og robotudstyr samt de, som modificerer og tilpasser robotter i forbindelse med deres daglige drift
De grundlæggende standarder indenfor sikkerhedskrav til robotter og robotudstyr indgår i standardpakken Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Grundpakke).
Bemærk: Denne pakke kan indeholde ophævede standarder. Baggrunden for dette er, at standardisering og harmonisering ikke følges ad. Dansk Standard implementerer nye europæiske standarder og tilbagetrækker ældre europæiske standarder, men at der kommer en ny udgave af en standard er ikke ensbetydende med at EU-kommissionen med det samme erstatter referencen til den gamle standard i det relevante direktiv. Indtil den erstattede standard ikke længere er refereret til i direktivet, vil den indgå i pakken, sammen med den nye udgave af standarden.

Antal sider: 344

Udgivet: 2015-09-11

Godkendelsesdato: 2015-09-10

Internationale relationer :

ICS: 23.100.01 - Hydrauliske og pneumatiske systemer. Generelt

Varenummer: M300453


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH