• Standard
  • Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Styresystemer)

Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Styresystemer)

Standardpakke - Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Styresystemer)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 3.720,00

Beskrivelse

Denne pakke indeholder standarder omfattende krav til maskiners sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer, hhv. generelle principper og validering samt funktionssikkerhed. Yderligere er principperne for udformning af nødstop medtaget. I standarderne for robotter og robotudstyr, DS/EN ISO 10218-serien henviser til denne pakkes standarder for styresystemer.
I DS/EN ISO 10218 angives det sikkerhedsrelaterede styresystems ydeevne som:
- PL-niveauer og kategorier som beskrevet i ISO 13849-1:2006
- SIL-niveauer og krav til hardwarefejltolerance som beskrevet i IEC 62061:2005, 5.2.4.
Disse to standarder behandler funktionel sikkerhed ved hjælp af lignende men alligevel forskellige metoder. Kravene i disse standarder bør bruges til de sikkerhedsrelaterede styresystemer, som de er tiltænkt. Konstruktøren kan vælge at bruge en af de to standarder. De data og kriterier, som er nødvendige for at kunne bestemme det sikkerhedsrelaterede styresystems ydeevne, skal være indeholdt i brugerinformationen.
Denne pakke indeholder standarder der henvender sig til såvel konstruktører af robotter og robotudstyr samt de, som modificerer og tilpasser robotter i forbindelse med deres daglige drift
DS/EN ISO 10218-serien indgår i standardpakken Robotter og robotudstyr – CE-mærkning (Grundpakke).

Antal sider: 631

Udgivet: 2015-09-11

Godkendelsesdato: 2015-09-10

Internationale relationer :

ICS: 23.100.01 - Hydrauliske og pneumatiske systemer. Generelt

Varenummer: M300452


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH