DS 3999:2020

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 423,00

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav til sikkerheden i forhold til røverihændelser og trusler mod kontanthåndteringscentre, transitstationer og/eller kontanttransportører i Danmark.
Standarden omfatter håndtering af risici, som kan have indvirkning på virksomheden generelt, herunder virksomhedens aktiver, medarbejdere og interessenter.
Standarden omfatter kun sikkerhedsforhold, som virksomheden har indflydelse på, og sikkerhedsrisici som fremgår af det aktuelle trusselsbillede.
Standarden omfatter specifikke krav til sikkerhedspræstation i henholdsvis anneks A og B. Yderligere krav til sikkerhedspræstation vil typisk vil være fastlagt i virksomhedens kontraktgrundlag eller være fastlagt af virksomheden selv. Sådanne yderligere krav indgår indirekte som en forudsætning for at overholde denne standards krav i forbindelse med opfyldelsen af kravene til ledelsessystemet.
NOTE Kravene i anneks A og B er underlagt fortrolighedskrav, og udleveres kun under særlige betingelser fastlagt af Dansk Standard. Anneks C indeholder et rationale til de specifikke krav i Anneks A og B.
Standarden kan anvendes af interne og eksterne parter, herunder certificeringsorganer, til at vurdere virksomhedens evne til at opfylde kundekrav, lov- og myndighedskrav til sikkerheden samt virksomhedens egne krav.

Erstatter:


Antal sider: 20

Udgivet: 2020-11-30

Godkendelsesdato: 2020-11-25

Internationale relationer :

ICS: 13.310 - Beskyttelse mod kriminalitet

Varenummer: M342623


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-470