Standardpakke - Akustik 4

Standardpakke Akustik 4 – Bestemmelse af lydeffektniveau og lydenerginiveau for støjkilder ved hjælp af lydtryk


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 4.138,00

Beskrivelse

Denne pakke indeholder bl.a. en række standarder, der omhandler referencelydkilder og specificerer procedurer for deres kalibrering, primært for at bestemme lydeffektniveauet for andre lydkilder. Pakken indeholder også standarder, der specificerer forskellige metoder til bestemmelse af lydeffektniveauer på maskiner, udstyr og underenheder. Disse grundlæggende standarder angiver de akustiske krav til målinger, der er egnede til forskellige testmiljøer.
Ved køb af denne pakke får du 50 % rabat ift. løssalgspriserne på de indeholdte standarder.

Antal sider: 0

Udgivet: 2021-09-16

Godkendelsesdato: 2021-09-16

Internationale relationer :

ICS: 17.140.20 - Støj fra maskiner og udstyr 21.020 - Egenskaber og udformning af maskiner, apparater og udstyr

Varenummer: M354487


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH