DS/EN 534 + A1:2010

Bølgeplader af bitumen til tagbeklædning - Produktspecifikation og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer tekniske krav og opstiller metoder til prøvnings og inspektion for færdige bølgeplader af bitumen ab fabrik. Den opstiller ligeledes grundlaget for vurdering af produkternes overensstemmelse med krav i standarden.

Under revision

Erstatter:


Antal sider: 44

Udgivet: 2011-04-01

Godkendelsesdato: 2010-06-23

Internationale relationer : EN 534:2006+A1:2010 IDT

ICS: 91.060.20 - Tage 91.100.50 - Bindemidler. Fugemasser

Varenummer: M247035


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 128/SC 6

Dansk udvalg

DS/S-395