DS/EN 12951:2005

Præfabrikeret tilbehør til tagdækning - Permanent fastgjorte tagstiger - produktspecifikation og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Dette dokument er gældende for permanent fastgjorte stiger af metal, der er permanent installeret på den bærende konstruktion på skrå tage, og som er trædefaste i forbindelse med inspektion, vedligeholdelse og reparation af udstyr installeret over tagfladen. Dokumentet specificerer de væsentligste dimensioner, hvilke materialer der skal anvendes, krav med hensyn til bæreevne kapacitet og omfanget af prøvning.

Antal sider: 28

Udgivet: 2005-03-29

Godkendelsesdato: 2005-02-28

Internationale relationer : EN 12951:2004 IDT

ICS: 91.060.20 - Tage 97.145 - Stiger

Varenummer: 34056


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 128

Dansk udvalg

DS/S-395