DS 418:2011 + Till.1:2020

Beregning af bygningers varmetab


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 1.015,00
Lovgivning:

Lovgivning

Bygningreglementet 2018 (BR18)

Du kan læse mere om Bygningsreglementet her: http://bygningsreglementet.dk/


Hvad handler DS 418 om? 

Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.
Beregningsreglerne tilsigter opnåelse af ensartethed ved bestemmelse af bygningsdeles isolans og bygningers varmetab under danske klimabetingelser, bl.a. i relation til bygningsreglementets energibestemmelser.

 

Hvem henvender standarden sig til? 

Brugeren af DS 418 skal have fornøden teknisk indsigt. Der kan forekomme specielle tilfælde inden for reglernes gyldighedsområde, hvor reglerne ikke er dækkende. En vurdering af, om et aktuelt tilfælde er dækket, skal altid foretages. Der kan afviges fra reglerne, såfremt det dokumenteres, at afvigelsen er forsvarlig og teknisk begrundet. En sådan dokumentation skal ske ved anvendelse af EN- og ISO-standarder (se anneks K), hvis ikke denne standard foreskriver noget andet.

 

Hvad er ændret siden sidste opdatering? 

Denne 7. udgave af DS 418 erstatter DS 418, 6. udgave, 2002 med tilhørende tillæg 1 (DS 418/Till.1:2005) og tillæg 2 (DS 418/Till.2:2008).
I denne 7. udgave er der tilføjet ændringer indsat mellem tags. Hvor der mellem tags ikke er anført noget indhold, angiver dette, at tekst er blevet slettet.
DS 418 er en del af den danske byggelovgivning (bygningsreglementet) og står som sådan over de europæiske og internationale standarder, bortset fra hvor der er henvist til disse standarder.


Beskrivelse

Standarden angiver regler for beregning af beboelsesbygningers varmetab. Beregning af konstruktionsdeles transmissionskoefficienter samt fastsættelse af materialers varmeledningsevne.

Erstatter:


Antal sider: 126

Udgivet: 2020-06-18

Godkendelsesdato: 2020-04-02

Internationale relationer :

ICS: 91.120.10 - Varmeisolering af bygninger

Varenummer: M337200


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-181