676 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 58:2012

Bitumen og bituminøse bindemidler - Prøvetagning af bituminøse bindemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS 405-4:1998

Prøvningsmetoder for sand-, grus- og stenmaterialer. Del 4: Indhold af lette korn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 932-1:2000

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 1: Prøveudtagning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 932-2:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 2: Metoder til neddeling af laboratorieprøver


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 932-3:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 3: Procedure og terminologi for forenklet petrografisk beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 932-3/A1:2003

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag - Del 3: Procedure og terminologi for forenklet petrografisk beskrivelse


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 932-5:2012

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag - Del 5: Alment udstyr og kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 932-5/AC:2014

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag - Del 5: Alment udstyr og kalibrering


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN 932-6:1999

Prøvningsmetode for generelle egenskaber ved tilslag. Del 6: Definitioner på repeterbarhed og reproducerbarhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 933-1:2013

Metoder til prøvning af tilslags geometriske egenskaber - Del 1: Bestemmelse af kornstørrelsesfordeling - Sigteanalyse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 555,00

1 Næste