DS/EN 13043/AC:2004

Tilslag til bituminøse blandinger og overfladebehandling af veje, lufthavne og andre trafikerede områder


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard angiver egenskaberne for tilslag og fillere der er tilvejebragt ved at forarbejde naturlige materialer, af fremstillede materialer eller genbrugsmaterialer til anvendelse i bituminøse blandinger og overfladebehandling til veje, lufthavne og andre trafikerede områder. Standarden dækker ikke anvendelse af genindvundet asfalt.

Antal sider: 8

Godkendelsesdato: 2004-07-29

Internationale relationer : EN 13043:2002/AC:2004 IDT

ICS: 91.100.15 - Mineralske materialer og produkter 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: 55556


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 154

Dansk udvalg

DS/S-347