DS/EN 1423/AC:2013

Vejudstyr - Vejafmærkningsmaterialer - Efterstrøningsmaterialer - Glasperler, friktionsmaterialer samt blandinger heraf


Status:
Gældende
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 0,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Se engelsk abstract.

Antal sider: 8

Udgivet: 2013-04-05

Godkendelsesdato: 2013-03-15

Internationale relationer : EN 1423:2012/AC:2013 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer

Varenummer: M272386


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 226/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-349