DS/EN 1463-1:2009

Vejafmærkningsmaterialer - Retroreflekterende vejsøm - Del 1: Funktionskrav i ny tilstand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 454,00
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer de grundlæggende krav til ydeevnen and laboratorie test metoder for retroreflekterende vej søm, der anvendes som permanente og midlertidige vejafmærkningsmaterialer.


Antal sider: 28

Udgivet: 2009-08-30

Godkendelsesdato: 2009-07-14

Internationale relationer : EN 1463-1:2009 IDT

ICS: 93.080.20 - Vejbygningsmaterialer 93.080.30 - Vejudstyr og installationer

Varenummer: M232097


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 226/WG 2

Dansk udvalg

DS/S-349