347 produkter fundet

Vælg mindst én filtreringsmulighed


Offentliggjort fra

Kommentarfrist fra

Ophævet fra

Udgivet fra

Nulstil
  • Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN 247:1997

Varmevekslere. Terminologi


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 305:1997

Varmevekslere. Definitioner på varmeveksleres ydeevne og den generelle prøvningsmetode til bestemmelse af alle varmeveksleres ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 306:1997

Varmevekslere. Metoder til måling af de nødvendige parametre til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 307:1999

Varmevekslere. Retningslinier for udarbejdelse af installations-, drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner, som er nødvendige for at fastholde ydeevnen for enhver varmeveksler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 308:1997

Varmevekslere. Prøvningsmetoder til bestemmelse af ydeevne for luft til luft- og røggasvarmegenvindingsanordninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 327:2014

Varmevekslere - Luftkølede kølekondensatorer med tvungen konvektion - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 328:2014

Varmevekslere - Luftkølere med tvungen konvektion - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS 447:2013

Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00
Lovgivning:

DS 447 E:2013

Ventilation i bygninger - Mekaniske, naturlige og hybride ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00
Lovgivning:

DS/EN 1048:2014

Varmevekslere - Luftkølede væskekølere ("tørkølere") - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1117:1998

Varmevekslere. Væskekølede kølekondensatorer. Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1117/A1:2002

Varmevekslere - Væskekølede kølekondensatorer - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1118:1999

Varmevekslere. Kølemiddelkølede væskekølere. Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1118/A1:2003

Varmevekslere - Kølemiddelkølede væskekølere - Prøvningsprocedure til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1148:1998

Varmevekslere. Vand til vand varmevekslere til fjernvarme. Prøvningsprocedurer til fastsættelse af ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1148/A1:2005

Varmevekslere - Vand til vandvarmevekslere til fjernvarme - Prøvningsprocedurer til fastsættelse af ydeevnedata


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 195,00

DS/EN 1216:1999

Varmevekslere. Spiraler med tvungen cirkulation til luftkøling og opvarmning. Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1216/A1:2002

Varmevekslere - Spiraler med tvungen cirkulation til luftkøling og opvarmning - Prøvningsprocedurer til bestemmelse af ydeevnen


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 1505:1999

Ventilation til bygninger. Luftkanaler af plademetal og fittings med rektangulære tværsnit. Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 1506:2007

Ventilation til bygninger - Luftkanaler af plademetal og fittings med cirkulære tværsnit - Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1507:2006

Ventilation i bygninger - Rektangulære luftkanaler af metalplade - Krav til styrke og tæthed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 1751:2014

Ventilation i bygninger - Dele til luftfordelingssystemer - Aerodynamisk prøvning af spjæld og ventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 1822-1:2019

Højeffektive luftfiltre (EPA, HEPA og ULPA) – Del 1: Klassifikation, ydeevneprøvning, mærkning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 1886:2008

Ventilation i bygninger - Luftbehandlingsanlæg - Mekanisk ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS 3090:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 847,00

DS 3090 Bilag 1:2014

Commissioning-processen for bygninger - Installationer i nybyggeri og større ombygninger - Skemaer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Pris fra:
kr. 0,00

DS/EN ISO 5801:2017

Ventilatorer – Ydelsesmåling ved anvendelse af standardiserede ventilationsind- og udløb


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/EN ISO 5802:2009

Industriventilatorer - In situ-måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 5802:2008/A1:2015

Industriventilatorer - In situ-måling af ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN ISO 10121-1:2014

Prøvningsmetoder til fastsættelse af ydeevne for gasfaseluftrensningsmedia og -komponenter til generel ventilation - Del 1: Gasfaseluftrensningsmedia


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 10121-2:2013

Prøvningsmetoder til fastsættelse af ydeevne for gasfaseluftrensningsmedia og -komponenter til generel ventilation - Del 2: Gasfaseluftrensningskomponenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 12097:2006

Ventilation i bygninger - Kanaler - Krav til kanalkomponenter til at lette vedligeholdelse af kanalsystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12220:1999

Ventilation i bygninger. Kanaler. Dimensioner for cirkulære flanger til generel ventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12236:2002

Ventilation i bygninger - Kanaler, ophængning og understøttelse - Styrkekrav


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 257,00

DS/EN 12237:2003

Ventilation i bygninger - Kanaler - Styrke og lækage af cirkulære kanaler af metalplade


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 12238:2001

Ventilation i bygninger - Diffusorer - Afprøvning og klassificering af diffusorer for opblandingsluft


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12239:2001

Ventilation i bygninger - Diffusorer - Afprøvning og klassificering af diffusorer for fortrængningsventilation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 12499:2009

Industriventilatorer - Ventilatorers mekaniske sikkerhed - Afskærmning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 12589:2001

Ventilation i bygninger - Indblæsnings- og udsugningsarmaturer - Aerodynamisk test og klassificering af armaturer for konstante og variable luftvolumenstrømme


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 12599:2013

Ventilation i bygninger - Prøvningsprocedurer og målemetoder ved aflevering af installerede aircondition- og ventilationssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 847,00

DS/EN ISO 12759-4:2019

Ventilatorer – Effektivitetsklassificering af ventilatorer – Del 4: Motordrevne ventilatorer ved maksimalhastighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN ISO 12759-5:2021

Ventilatorer – Effektivitetsklassificering af ventilatorer – Del 5: Jetventilatorer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 12792:2003

Ventilation i bygninger - Symboler, terminologi og grafiske symboler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13030:2001

Ventilation i bygninger - Armaturer - Prøvning af jalousiriste ved simuleret regn


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 13053:2019

Ventilation i bygninger – Luftbehandlingsanlæg – Ydeevneegenskaber for anlæg, komponenter og sektioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 779,00

DS/EN 13141-1:2019

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 1: Udluftningsventiler og luftoverførselsventiler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-2:2010

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 2: Udsugnings- og indblæsningsarmaturer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-3:2017

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 3: Emhætter uden ventilator til boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00

DS/EN 13141-4:2021

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 4: Aerodynamisk, elektrisk og akustisk ydeevne for envejs ventilationsenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13141-5:2020

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 5: Aftræks- og taghætter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13141-6:2014

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 6: Udsugningsventilationsanlæg til enfamilieboliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13141-7:2021

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 7: Ydeevneprøvning af mekaniske ventilationsaggregater med kanalført indblæsning og udsugning (inklusive varmegenvinding)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN 13141-8:2014

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 8: Ydeevneprøvning af mekaniske indblæsnings- og udsugningsaggregater uden kanaler (inkl. varmegenvinding) til mekaniske ventilationssystemer til anvendelse i enkeltrum


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN 13141-9:2008

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 9: Udvendigt monteret fugtighedsstyret luftoverførselsventil


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13141-10:2008

Ventilation i bygninger - Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation - Del 10: Fugtighedsstyret udblæsningsarmatur


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13141-11:2015

Ventilation i bygninger – Ydeevneprøvning af komponenter/produkter til boligventilation – Del 11: Tilluftenheder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13142:2021

Ventilation i bygninger – Komponenter/produkter til boligventilation – Krævede og valgfri ydeevneegenskaber


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 920,00

DS/EN 13180:2002

Ventilation i bygninger - Kanaler - Dimensioner og mekaniske krav til fleksible kanaler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13181:2001

Ventilation i bygninger - Armaturer - Ydeevneprøvning af jalousiriste ved simuleret påvirkning af sand


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13182:2002

Ventilation i bygninger - Krav til måleudstyr for måling af lufthastighed i ventilerede områder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN 13264:2001

Ventilation i bygninger - Gulvmonterede luftfordelingsriste - Styrkemæssig klassifikation - Prøvninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 423,00

DS/EN ISO 13349:2010

Ventilatorer - Ordliste og definition af kategorier


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/EN ISO 13350:2015

Ventilatorer - Prøvning af jetventilatorers ydeevne


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Under revision:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/EN ISO 13351:2009

Ventilatorer - Dimensioner


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 454,00

DS/EN 13403:2003

Ventilation i bygninger - Ventilationskanaler (ikke-metalliske) - Kanaler fremstillet af plader af isolationsmateriale


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 341,00

DS/EN 13487:2019

Varmevekslere – Luftkølede kølekondensatorer med blæser og tør-kølere – Lydmåling


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 507,00

DS/EN 13741:2004

Godkendelsesprøvning af termisk ydeevne for serieproducerede våde køletårne med mekanisk træk


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14134:2019

Ventilation til bygninger – Ydeevneprøvning og kontrol af ventilationssystemer til boliger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 555,00

DS/EN 14239:2004

Ventilation i bygninger - Kanaler - Måling af kanalers overfladeareal


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Pris fra:
kr. 311,00