• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/CEN ISO/TS 14265:2013

Sundhedsinformatik - Klassifikation af formål med håndtering af personlige helbredsoplysninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 14441:2014

Sundhedsinformatik - Krav til sikkerhed og beskyttelse af personfølsomme oplysninger ved overensstemmelsesvurdering af EPJ-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN ISO/TS 15883-5:2005 ( Tilbagetrukket )

Vaskedesinfektorer - Del 5: Testmedier og metoder til påvisning af rensningseffektivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 16775:2014

Emballage til slutsteriliseret medicinsk udstyr - Vejledning om anvendelse af ISO 11607-1 og ISO 11607-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN ISO/TS 16791:2015 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Krav til internationale maskinlæsbare koder på emballage til lægemidler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TS 16791:2020

Sundhedsinformatik – Krav til internationale maskinlæsbare koder på lægemiddelemballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 17251:2016

Sundhedsinformatik – Forretningsmæssige krav til en syntaks til udveksling af dosisinformation for lægemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN ISO/TS 17665-2:2009

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Dampsterilisation - Del 2: Vejledning i anvendelse af ISO 17665-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 18530:2015 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik – Mærkning og etikettering til automatisk identifikation og datafangst – Identifikation af patient og individuel behandler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 19256:2017

Sundhedsinformatik – Krav til katalog over lægemiddelprodukter i sundhedssektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00