• Ophav

  • Type

  • Status

  • Lovgivning

  • Emner

DS/EN ISO 14971:2019

Medicinsk udstyr – Anvendelse af risikoledelse i forbindelse med medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00
Lovgivning:

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes:


DS/EN ISO 13485:2016

Medicinsk udstyr - Kvalitetsledelsessystemer - Krav angående opfyldelse af lovmæssige formål


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS 2385:1991 ( Tilbagetrukket )

Personreflekser. Krav


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 2386:1991 ( Tilbagetrukket )

Personreflekser. Prøvning


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Svensk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS 3000:2021

Vaskbare mundbind til flergangsbrug i det offentlige rum – Krav og prøvningsmetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 3000:2021/Till.1:2021

Vaskbare mundbind til flergangsbrug i det offentlige rum – Krav og prøvningsmetoder – TILLÆG 1


Status:
Gældende
Type:
Tillæg
Sprog:
Dansk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS 457:1993 ( Tilbagetrukket )

Norm for stinkskabe


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk

DS 739:1966 ( Tilbagetrukket )

Anæsthesiapparatur. Endotrachealtuber


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 145,00

DS-håndbog 164:2007

DS-håndbog 164:2007

Anæstesi- og respirationsudstyr


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
Dansk/Engelsk/Fransk/Tysk
Kategori:
Pris fra:
kr. 795,00

DS-hæfte 14:2000 ( Tilbagetrukket )

Kommunikation og udveksling af journaloplysninger


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-hæfte 15:2000 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik inden for de nordiske lande


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-Hæfte 4:1995 ( Tilbagetrukket )

Sundheds-IT for alle år 2000. Udvikling af danske standarder for medicinsk informatik


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 145,00

DS-Hæfte 4:1997 ( Tilbagetrukket )

Sundheds-IT for alle år 2000. Udvikling af danske standarder for medicinsk informatik


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS-Hæfte 4:2003 ( Tilbagetrukket )

Sundheds-IT år 2003 - Standarder inden for sundhedsinformatik


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Håndbog
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN ISO/TR 20416:2020

Medicinsk udstyr – Vejledning til producenter om overvågning af udstyr, efter det er bragt i omsætning


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 11135-2/AC:2009 ( Tilbagetrukket )

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Ethylenoxid - Del 2: Vejledning i anvendelse af ISO 11135-1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Rettelsesblad
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN ISO/TS 11135-2:2008 ( Tilbagetrukket )

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Ethylenoxid - Del 2: Vejledning i anvendelse af ISO 11135-1


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 13004:2014

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Bestråling - Dokumentation af udvalgte sterilisationsdoser: Metode VDmaxSD


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 13972:2015

Sundhedsinformatik - Detaljerede kliniske modeller, karakteristika og processer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 14265:2013

Sundhedsinformatik - Klassifikation af formål med håndtering af personlige helbredsoplysninger


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN ISO/TS 14441:2014

Sundhedsinformatik - Krav til sikkerhed og beskyttelse af personfølsomme oplysninger ved overensstemmelsesvurdering af EPJ-systemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN ISO/TS 15883-5:2005 ( Tilbagetrukket )

Vaskedesinfektorer - Del 5: Testmedier og metoder til påvisning af rensningseffektivitet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN ISO/TS 16775:2014

Emballage til slutsteriliseret medicinsk udstyr - Vejledning om anvendelse af ISO 11607-1 og ISO 11607-2


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Under revision:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN ISO/TS 16791:2015 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Krav til internationale maskinlæsbare koder på emballage til lægemidler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN ISO/TS 16791:2020

Sundhedsinformatik – Krav til internationale maskinlæsbare koder på lægemiddelemballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 17251:2016

Sundhedsinformatik – Forretningsmæssige krav til en syntaks til udveksling af dosisinformation for lægemidler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN ISO/TS 17665-2:2009

Sterilisation af sundhedsplejeprodukter - Dampsterilisation - Del 2: Vejledning i anvendelse af ISO 17665-1


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 18530:2015 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik – Mærkning og etikettering til automatisk identifikation og datafangst – Identifikation af patient og individuel behandler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 19256:2017

Sundhedsinformatik – Krav til katalog over lægemiddelprodukter i sundhedssektoren


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 19293:2018

Sundhedsinformatik – Krav til registrering af dosering af lægemiddel


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 19844:2015 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik – Identifikation af lægemidler – Vejledning angående implementering af dataelementer og -strukturer til unik identifikation og udveksling af reguleret information om stoffer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 1.160,00

DS/CEN ISO/TS 19844:2017

Sundhedsinformatik – Identifikation af lægemidler – Implementeringsvejledning for dataelementer og -strukturer til unik identifikation og udveksling af reguleret information om stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 2.067,00

DS/CEN ISO/TS 20440:2016

Sundhedsinformatik – Identifikation af lægemidler – Vejledning til implementering af dataelementer og -strukturer i ISO 11239 til unik identifikation og udveksling af reguleret information om farmaceutiske doseringsformer, præsentationsenheder, administrationsveje og emballage


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 719,00

DS/CEN ISO/TS 20443:2018

Sundhedsinformatik – Identifikation af lægemidler – Vejledning i implementering af ISO 11615-baserede dataelementer og -strukturer til unik identifikation og udveksling af reguleret lægemiddelinformation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.129,00

DS/CEN ISO/TS 20451:2018

Sundhedsinformatik – Identifikation af lægemidler – Vejledning i implementering af ISO 11616-baserede dataelementer og -strukturer til unik identifikation og udveksling af reguleret farmaceutisk produktinformation


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN ISO/TS 22367:2010 ( Tilbagetrukket )

Medicinske laboratorier - Reduktion af fejl gennem risikoledelse og løbende forbedringer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN ISO/TS 22703:2021 ( Forslag )

Sundhedsinformatik – Krav til lægemiddelrelaterede sikkerhedsadvarsler


Status:
Forslag
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:

DS/CEN ISO/TS 22756:2020

Sundhedsinformatik – Krav til videnbase for klinisk beslutningsstøtte anvendt i forbindelse med behandling omfattende medikamenter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN ISO/TS 82304-2:2021

Sundhedssoftware – Del 2: Sundheds- og wellnessapps – Kvalitet og pålidelighed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/CLC/TR 14060:2015

Sporbarhed af medicinsk udstyr ved hjælp af unik udstyrsidentifikation (UDI)


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/CR 12069:1995 ( Tilbagetrukket )

Profiler for medicinsk billedkommunikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 920,00

DS/CEN/CR 12161:1995 ( Tilbagetrukket )

Metode til afbildning af sundhedsinformationer over i de åbne edb-systemers profiler


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

DS/CEN/CR 12587:1997 ( Tilbagetrukket )

Medicinsk informatik. Metode til udvikling af modeller til meddelelser inden for sundhedsområdet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 0,00

DS/CEN/CR 12700:1997# ( Tilbagetrukket )

Vejledning i brug af ENV 1613:1994. Meddelelsesformater til udveksling af laboratorieinformation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.365,00

DS/CEN/CR 13058:1998# ( Tilbagetrukket )

Medicinsk dataudveksling. Mapping mellem modeller specificeret i ENV 12539:1997 og NEMA PS3 Supplement 10


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/CR 13217:1998

Nomenklatursystem for medicinsk udstyr til udveksling af regulatoriske data. Begrundelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/CR 13694:2000 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik. Sikkerhedsrelaterede softwarekvalitetsstandarder for sundhedsområdet


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/CR 13903:2001

Generel vejledning vedrørende medicinsk udstyr, der benyttes ved behandling med nitrogenoxid som indåndingsgas


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/CR 14230:2002 cd-rom ( Tilbagetrukket )

Global nomenklatur for medicinsk udstyr til udveksling af regulatoriske data


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.194,00

DS/CEN/CR 14300:2002 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Interoperabilitet af multimedierapportsystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN/CR 14301:2002 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Struktur for sikkerhedsbeskyttelse af sundhedskommunikation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/CR 14302:2002 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Struktur for sikkerhedskrav for periodisk forbundet udstyr


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15133:2005

Nomenklatur – Fællesbegreber og koder for grupper af medicinsk udstyr


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TR 15212:2006

Sundhedsinformatik - Ordliste - Vedligeholdelsesprocedure for en webbaseret terminologi- og begrebsdatabase


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TR 15253:2005

Sundhedsinformatik - Kvalitet af servicekrav til udveksling af information om sundhed


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15299:2006

Sundhedsinformatik - Sikkerhedsprocedure til identifikation af patienter og relaterede objekter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15300:2006

Sundhedsinformatik - Struktur for formel beskrivelse af sikkerhedspolitikker inden for sundhedsplejen


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 15640:2007 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Foranstaltninger til sikring af patientsikkerhed i sundhedssoftware


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 15831:2009

Metode til prøvning af kompression i støttestrømper til medicinsk brug


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 15872:2014

Sundhedsinformatik - Vejledning om patientidentifikation og registersamkøring af identiteter


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 16589:2013

Laboratorieinstallationer - Gribeudstyr med ledforbundet udtræksarm


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 311,00

DS/CEN/TR 16953:2017

Medicinske engangshandsker – Vejledning om udvælgelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk - Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 17221:2018

Vejledning om anvendelse af CE-mærkning og udarbejdelse af ydeevneerklæring for sanitetsartikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TR 17223:2018

Vejledning om forholdet mellem EN ISO 13485:2016 (Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes) og europæisk forordning for medicinsk udstyr samt forordning for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 847,00

DS/CEN/TR 17296:2018

Kemiske desinfektionsmidler og antiseptika – Differentiering af aktive og ikke-aktive stoffer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CEN/TR 17426:2019

Sanitetsartikler – Installation af afløbssystemer afhængigt af sanitetsartikler


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 454,00

DS/CEN/TR 17559:2021

Alger og algeprodukter – Fødevare- og foderanvendelse: Generelt overblik over grænseværdier, procedurer og analysemetoder


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 555,00

DS/CEN/TR 17611:2021

Alger og algeprodukter – Specifikationer for anvendelse i den kosmetiske sektor


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 640,00

DS/CEN/TS 14175-5:2006

Stinkskabe - Del 5: Anbefalinger vedrørende installation og vedligeholdelse


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 257,00

DS/CEN/TS 14271:2003 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Filudvekslingsformat for livstegnsinformation


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.015,00

DS/CEN/TS 14463:2003 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Syntaks til repræsentation af indholdet i medicinske klassifikationssystemer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Erstattet af:
Pris fra:
kr. 423,00

DS/CEN/TS 14507-1:2003

Anæstesi - Systemer til indånding af nitrogenoxid - Del 1: Leveringssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 507,00

DS/CEN/TS 14507-2:2003

Anæstesi - Systemer til indånding af nitrogenoxid - Del 2: Forsyningssystemer


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 341,00

DS/CEN/TS 14796:2004 ( Tilbagetrukket )

Sundhedsinformatik - Datatyper


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Engelsk