DS 5009.12:1983 ( Tilbagetrukket )

Symboler på elektrotekniske tegninger. Del 12: Binære lo giske elementer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Kategori:
Pris fra:
kr. 1.045,00

Beskrivelse

Symboler på elektrotekniske tegninger. Binære logiske elemen ter: Symbolkonstruktion, tillægssymboler for ind- og udgange ; afhængighedsnotation; kombinatoriske og sekventielle eleme nter; komplekse elementer; eksempler på højtintegrerede binæ re logiske elementer; oversigter over fabrikatforkortelser o g bogstavforkortelser.

Antal sider: 0

Udgivet: 1983-11-01

Godkendelsesdato: 1983-01-01

Tilbagetrækningsdato: 1994-11-02

Internationale relationer :

Varenummer: 4963


Udvalg og komiteer

Komite

  • IEC/TC 3

Dansk udvalg

DS/S-503