DS 5105:1987 ( Tilbagetrukket )

Elektrisk og magnetisk emission og immunitet af elektrisk udstyr i frekvensområdet 50 Hz til 150 kHz


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
Dansk/Engelsk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

Beskrivelse

Standarden specificerer miljøklasser og prøvningsbetingelser for elektrisk- og elektronisk udstyrs udstråling af, henhold svis immunitet mod, lavfrekvente elektriske og magnetiske fe lter.

Antal sider: 64

Udgivet: 1987-01-01

Godkendelsesdato: 1987-01-01

Tilbagetrækningsdato: 1995-03-29

Internationale relationer :

Varenummer: 4969


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-710