• Standarder
  • DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2:2018

DS/INSTA 800-1:2018 + DS/INSTA 800-2:2018

Rengøringskvalitet – System til fastlæggelse og bedømmelse af rengøringskvalitet


Status:
Gældende
Type:
Standard
Sprog:
Dansk
Kategori:
Pris fra:
kr. 779,00

Hvad handler DS/INSTA 800 om?

Denne standard beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet. Standarden bygger på de overordnede krav, der er fastsat i EN 13549:2001. 

Rengøringsstandarden DS/INSTA 800 angiver et fælles rengøringssprog og letter samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet.

Dermed mindskes risikoen for misforståelser.

Standarden beskriver to hovedprincipper:

- visuel kontrol
- kontrol med måleinstrumenter (instrumentelle målemetoder)

Ved en konkret rengøringsopgave kan det være aktuelt at benytte blot det ene eller begge principper.

Standarden kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter, fx alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse, skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder – uafhængigt af hvilke rengøringsmetoder, hvilken frekvens eller hvilket system der anvendes.

Standarden beskriver det resultat, som er opnået umiddelbart efter udført rengøring.

 

Hvorfor skal du anvende DS/INSTA 800?

Standarden har følgende styrker:

- Giver mulighed for entydig dokumentation af den på forhånd fastlagte kvalitet.
- Giver medarbejderen mulighed for at vurdere arbejdsindsatsen samt kontrollere eget arbejde efter fastlagte kvalitetsprofiler.
- Er et værktøj for kunde og leverandør til klart at specificere kvalitetskravene for rengøringsydelsen.
- Indeholder objektive målekriterier, så der ikke er tvivl om rengøringsydelsen.
- Gør det lettere for kunden at foretage sammenligninger af tilbud, og lettere for rengøringsudbyderen at udforme udbudsmaterialet, fordi kvalitetsniveauerne er defineret i standarden.


Beskrivelse

Denne standard beskriver et system til fastlæggelse og vurdering af rengøringskvalitet. Standarden bygger på
overordnede krav fastsat i EN 13549:2001.
Standarden beskriver to hovedprincipper: visuel kontrol, se pkt. 4, og kontrol med måleinstrumenter (instrumentelle
målemetoder), se anneks D. For et konkret rengøringsarbejde kan det være aktuelt at benytte det ene eller det
andet princip eller begge.
Enkelte af de instrumentelle målemetoder vil være et supplement for specielle typer lokaler inden for fx elektronik,
lægemiddelfremstilling, levnedsmiddelfremstilling, laboratorier m.m., hvor kunden stiller særlige kvalitetskrav, eller
hvor der er lovkrav, der skal overholdes.
Indeklimaet påvirkes i særlig grad af støv. For at opnå et acceptabelt indeklima kan det være aktuelt at opstille særlige
krav til støv. Dette kan bedst gøres ved at anvende støvmålinger. Kunden kan definere støvmålinger som beskrevet
i anneks D.1 alene eller som et supplement til den visuelle kontrol. Kunden skal definere, hvornår målingen
skal foretages, og hvilket støvniveau der accepteres i henhold til tabel D.1.
Systemet kan anvendes på flere forskellige måder:
– som kontrol af den opnåede rengøringskvalitet
– til vurdering af belastning og/eller genbesmudsning
– som udfaldskrav i forbindelse med at udføre, bestille og/eller udbyde en rengøringsydelse, se INSTA 810, Krav og
anbefalinger til udbud af rengøringsopgaver
– til vurdering af den rengøringsaktivitet, der er nødvendig for at opnå et givet kvalitetsniveau
– som konstatering af det opnåede kvalitetsniveau i forhold til rengøringsaktiviteten.
Denne standard beskriver udelukkende systemets anvendelse til at fastlægge en ønsket kvalitet samt til at kontrollere
den opnåede rengøringskvalitet.
Standarden kan anvendes i alle typer bygninger og lokaliteter, fx alle typer lokaler i kontorbygninger, sygehuse,
skoler, børnehaver, indkøbscentre, butikslokaler, produktionslokaler, skibe, busser, tog, fly, hoteller og serveringssteder
– uafhængigt af hvilke rengøringsmetoder, hvilken frekvens eller hvilket system der anvendes. Standarden
beskriver det resultat, som er opnået umiddelbart efter udført rengøring.
NOTE – Standarden omfatter ikke måling og kontrol af rengøringsrelaterede serviceopgaver såsom opfyldning af toiletartikler,
tømning af papirkurve, genbrugshåndtering etc. Hvis disse opgaver skal udføres, skal det fremgå af rengøringsaftalen, herunder
det anvendte system til fastlæggelse og bedømmelse af kvaliteten af denne del af ydelserne.


Antal sider: 67

Udgivet: 2018-04-18

Internationale relationer :

Varenummer: M314819


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/S-841

Guides og vejledninger