DS/EN 54-5:2001 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer - Del 5: Termodetektorer - Punktdetektorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for punkt-varmedetektorer til brandalarmsystemer i bygninger. (Se EN 54-1:1996). For andre typer varmedetektorer, eller for detektorer til brug i andre omgivelser, er denne standard kun en vejledning. Varmedetektorer med specielle karakteristika og udviklede til særlige risici er ikke omfattet af denne standard.


Antal sider: 44

Udgivet: 2001-03-07

Godkendelsesdato: 2001-01-18

Tilbagetrækningsdato: 2017-02-14

Internationale relationer: EN 54-5:2000 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 23664


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008