DS/EN 54-7:2001 ( Tilbagetrukket * )

Brandalarmsystemer - Del 7: Røgdetektorer - Punktdetektorer, der fungerer ved lysspredning, lysdæmpning eller ionisering


Status:
Tilbagetrukket *
Type:
Standard
Sprog:
EN
Erstattet af:
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne europæiske standard specificerer krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for punktrøgdetektorer som fungerer ved lysspredning, lysdæmpning eller ionisering til branddetektorer og brandalarmsystemer i bygninger. For andre typer røgdetektorer, eller røgdektorer der anvender andre principper, er denne standard kun en vejledning. Røgdetektorer med specielle karakteristika og udviklede til særlige risici, er ikke omfattet af denne standard.


Antal sider: 60

Udgivet: 2001-03-07

Godkendelsesdato: 2001-01-18

Internationale relationer: EN 54-7:2000 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 23697

*Standarden kan benyttes til og med: 31-08-2022


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008