DS/EN 54-5/A1:2004 ( Tilbagetrukket )

Brandalarmsystemer - Del 5: Termodetektorer - Punktdetektorer


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
DA;EN
Erstattet af:
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer krav, prøvningsmetoder og ydeevnekriterier for punktvarmedetektorer til brandalarmsystemer i bygninger, (se EN 54-1:1996). For andre typer varmedetektorer eller for detektorer til brug i andre omgivelser er denne standard kun en vejledning. Varmedetektorer med specielle karakteristika og udviklede til særlige risici er ikke omfattet af denne standard.


Antal sider: 24

Udgivet: 2006-10-11

Godkendelsesdato: 2004-07-01

Tilbagetrækningsdato: 2017-02-14

Internationale relationer: EN 54-5:2000/A1:2002 IDT

ICS: 13.220.20 - Brandbeskyttelse

Varenummer: 55819


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 72

Dansk udvalg

DS/S-008