DS/EN 13240/A2:2004 ( Tilbagetrukket )

Rumopvarmere fyret med fast brændsel - Krav og prøvningsmetoder


Status:
Tilbagetrukket
Type:
Tillæg
Sprog:
EN
Erstattet af:
Lovgivning:

Lovgivning

Harmoniseret under:
  • Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF

Harmoniserede standarder:
Links

Beskrivelse

Denne standard specificerer kravene til design, fremstilling, konstruktion, sikkerhed og ydelse (nyttevirkning og emission) vejledning og mærkning samt tilknyttede prøvningsmetoder og prøvningsbrændsler til typeprøvning af rumopvarmere fyret med fastbrændsel i boliger.


Antal sider: 28

Udgivet: 2004-11-30

Godkendelsesdato: 2004-10-28

Tilbagetrækningsdato: 2018-07-30

Internationale relationer: EN 13240:2001/A2:2004 IDT

ICS: 97.100.30 - Varmeapparater til fast brændsel

Varenummer: 54179


Udvalg og komiteer

Komite

  • CEN/TC 295

Dansk udvalg

DS/S-278