DS-hæfte 39:2013

DS-hæfte 39:2013)

Vejledning om solcelleanlæg – sammensætning, montering, tilslutning og rådgivning


Status:
Gældende
Type:
Håndbog
Sprog:
DA
Pris fra:
kr. 0,00

Beskrivelse

GRATIS I PDF-FORMAT, PAPIR-UDGAVE KOSTER KR. 75.

Vejledningen henvender sig til montører og installatører af solcelleanlæg og til leverandører af komponenter til solcelleanlæg og færdige solcelleanlæg.
Vejledningen har til formål at samle og udbrede kendskabet til de bedste erfaringer for sammensætning, montering og tilslutning af solcelleanlæg op til 11 kW, herunder de tekniske og lovmæssige forhold, dimensioneringsforhold, økonomi samt forsikrings og garantiforhold.
Vejledningen fokuserer fortrinsvist på mindre anlæg til private boliger, der hører under Energinet.dk’s tekniske forskrift 3.2.1. svarende til 11 kW. For større anlæg til boligforeninger, kommunale bygninger o.l. vil vejledningen være relevant, men der vil være supplerende forhold, man som rådgiver bør være opmærksom på.
Vejledningen har dermed til hensigt at sikre overblik over de forhold, man som montør, installatør og leverandør af solcelleanlæg skal være opmærksom på og konkret forholde sig til.
Vejledningen har samtidig til formål at fremme udbredelsen af robuste og gode anlæg med korrekt dimensionering, montering og tilslutning. Vejledningen har samtidig til formål at give forbrugeren et bedre grundlag for sammenligning af anlæg mht. ydelse, levetid, sammensætning, montering, garantier og tilhørende ydelser, der tilbydes ud over salg af komponenter med fabriksgarantier.
Vejledningen behandler derfor:
• Korrekt vejledning af forbrugeren ift. dimensionering og placering af anlægget samt økonomiske beregninger for anlægget
• Angivelse af solcelleanlæggets beregnede effekt/ydelse under fastlagte klimatiske forhold
• Forsvarlig placering og montering af anlægget uden skade på ejendommen
• Optimal sammensætning af anlæg
• Garantier og håndtering af forsikringsmæssigt ansvar
• Håndtering af planmæssige forhold og anden regulering, der sætter grænser for placering af anlægget, herunder byggetilladelse.
Vejledningsteksten er ikke bindende i juridisk forstand og brug af den er frivillig.
Vejledningen forholder sig ikke til de arkitektoniske og æstetiske forhold vedrørende montering af solcelleanlæg på bygninger.

Antal sider: 56

Udgivet: 2013-01-28

Godkendelsesdato: 2013-01-25

ICS: 27.160 - Solenergi

Varenummer: M268745


Udvalg og komiteer

Dansk udvalg

DS/E-MH