DS/INF 222-1:2019

Guide for referencing standards in public procurement in Europe


Status:
Current
Type:
Standard
Language:
Danish
Price from:
€ 0.00

Scope

Denne DS-information beskriver anvendelse af standarder ved udbud af varer, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder,
der udbydes efter udbudsloven.
Dokumentet uddyber krav til, hvordan man kan henvise til standarder ved udarbejdelse af de tekniske specifikationer,
og hvad der skal forstås ved de standarder der henvises til i udbudslovens § 41 stk. 1 nr. 2.
Dokumentet vil kort berøre relationen til § 43 om anvendelse af standarder, § 47 om testrapporter fra overensstemmelsesvurderingsorganer
samt § 48 om anden passende dokumentation.
Dokumentet vejleder indenfor udbudsområdet, når der bliver henvist til standarder i en eller flere dele af udbudsprocessen.
Hvordan der henvises korrekt til standarder er også relevant ved indkøb under udbudslovens tærskelværdi.


Number of pages: 40

Published: 2019-10-31

Date of approval: 2019-10-31

International relationships :

ICS: 03.080.01 - Services in general

Item number: M337916