DS/INF 1900:2005

Quality Management and development of care services for elderly people - Requirements for the management system


Status:
Current
Type:
Standard
Language:
Danish
Price from:
€ 41.77

Scope

Projektets formål er i samarbejde med Institut for Serviceudvikling at udarbejde og gennemføre projekter på ældreområdet. At udgve en DS-INF på baggrund af materiale udarbejdet af IFS, "Certificering, Kvalitetsledelse og- udvikling i Ældresektoren". At fortsætte dette samarbejde med nedsættelse af et standardiseringsudvalg og en projektgruppe med deltagelse af Arbejds- Bolig- Erhvervs- og Socialministeriet, en række firmaer og forbund, der idag yder ældreservice og en definition at ydelsernes kvalitet, indhold, ressourcestyring og serviceniveau på området (København, Århus, Ålborg, Odense, Hørsholm og Søllerød). Ideen er, at udarbejde et samlet koncept for ældreservice, der giver muligheder for individuelle løsninger, og samtidig kan være et effektivt styringsdokument. – som kan give dokumentation for kvalitetsforhold af den valgte løsning og være et effektivt økonomisk styringsredskab. – som kan skabe mulighed for, at sygefravær og udstødning fra arbejdsmarkedet for plejepersonalet falder markant. Første del af projektet er, udgivelse af DS publikationen, der efterfølgende skal følges op af en standard for, hvorledes systemopbygningen skal foretages i de enkelte virksomhedstyper indenfor ældresektoren, uanset om det er offentlige eller private virksomheder. Det er formålet at afdække brugerbehov, hjælpers behov, fysiske faciliteter/boligen, beslutningstageres behov og endelig financieringsmuligheder.

Number of pages: 16

Published: 2005-05-27

Date of approval: 2005-04-27

International relationships :

ICS: 03.120.10 - Quality management and quality assurance

Item number: 41937


Committees

Danish committee

DS/E-LN