Product

All standards and publications that can be ordered and purchased from the webshop have been approved and published by Danish Standards. 

The webshop contains information about all published Danish standards and published Danish draft standards. Moreover, it contains information about withdrawn DS publications or standards as well as any replacements.
 

Copyright

Danish Standards owns the copyright of all standards and publications that can be ordered from the webshop. The purchase of a standard merely entitles the purchaser to that single copy. If a business needs several copies for several employees, it shall seek permission from Danish Standards before reproducing material in full or in part. Similarly, permission will have to be applied for if the standard is to be made accessible in electronic form to more than one user. 

If reproduction of a standard violates the copyright of Danish Standards, a fee as well as compensation will be payable to Danish Standards. Permission to reproduce standards can be obtained from Publishing and Customer Services at Danish Standards.
 

Delivery

It is possible to purchase most document types electronically as download or by email. Additionally it is possible to purchase standards in hardcopy 

Hardcopy

Standards in hardcopy will be delivered the following business day after the order has been received. However, this requires that the receiver is in Denmark and that the order is received before noon 12.00 the same day. Larger orders in hardcopy, e.g. multiple copies of the same standard or handbook will be delivered within 5 working days unless otherwise agreed. DS uses Post Danmark and courier when sending in hardcopy. 

Electronic

Delivery of standards as download will be available in the download area within 15 minutes after purchase is completed.
Delivery of standards by email will be sent within 15 minutes after your purchase is completed.
 

Prices

All prices stated in the webshop are exclusive of VAT. All orders are subject to a handling charge of DKK 30 irrespective of their form of delivery (whether in electronic or physical form). In addition, postage will be added in the case of certain publications.

Danish Standards Foundation accepts no liability for any errors, omissions and changes in the information provided.
 

Returns and cancellation

The publications of Danish Standards, whether purchased in physical or electronic form, may be returned in accordance with Danish law. The publications of Danish Standards may be returned within 14 days of receipt provided the order was placed via our webshop.

If goods were damaged in transit, or the customer has received the wrong standard or publication, the publication can be returned and a replacement will be sent. In case of errors in ordering, you are welcome to contact Publishing and Customer Services at Danish Standards for assistance and guidance in verifying the relevant standard or publication. In general, erroneously ordered standards will not be accepted for return.
 

Collection, storage and processing of personal data

When you contact our sales department or information centre by mail or telephone - or purchase standards via our web shop – Danish Standards has to register your personal data in order for us to be able to complete the sale or answer your inquiry. Typically, such data are your name, address, company, area of interest, telephone, and email address.

Your personal data will be used only for the purpose stated by you and will under no circumstances be transferred to a third party without your consent. If you should so wish, DS can at any time provide you with a data log of your personal data.

Our general policies concerning personal data can be accessed here.

 

Complaints

All complaints received in writing will be answered within ten working days. Oral complaints will be resolved as far as possible by the employee who receives the complaint, or by his or her superior.


Anonymous complaints will not be considered.

Handelsbetingelser

Produktet

Samtlige standarder og publikationer, som kan bestilles og købes i webshoppen, er godkendt og udgivet af Dansk Standard.

Webshoppen indeholder information om alle udgivne danske standarder og offentliggjorte forslag til danske standarder. Endvidere er der medtaget information om ophævede DS-publikationer / standarder samt eventuelle erstatninger.

Ophavsret

Dansk Standard ejer ophavsretten til alle standarder / publikationer, som kan bestilles i webshoppen. Ved køb af en standard opnås alene ret til det enkelte eksemplar. Hvis en virksomhed skal anvende flere eksemplarer / kopier til forskellige medarbejdere, skal der søges om tilladelse hos Dansk Standard, før der kan foretages en hel eller delvis reproduktion. Dette gælder ligeledes, hvis standarden gøres tilgængelig til mere end én bruger i elektronisk form.

Såfremt en standard gengives i strid med Dansk Standards ophavsret, skal der betales vederlag og erstatning til Dansk Standard. Tilladelse til gengivelse af standarder kan fås ved at rette henvendelse til Dansk Standards Forlag og Kundecenter.

Levering

Alle bestillinger ekspederes senest følgende hverdag fra modtagelse af betalingen / bestillingen. Hvis standarden / publikationen ikke kan leveres inden for de 24 timer, vil kunden så vidt muligt blive kontaktet og få besked om en formodet leveringsdato.

For de fleste dokumenttyper kan du vælge, om du ønsker standarden leveret elektronisk som download eller med e-mail. Derudover er det muligt at købe standarder i hardcopy.

Hardcopy

Levering af hardcopy standarder leveres som udgangspunkt den følgende hverdag efter ordren er modtaget. Dette forudsætter dog at modtageren er i Danmark, samt at ordren er modtaget inden kl. 12.00 samme dag. Ved større ordrer i hardcopy, f.eks. flere eksemplarer af samme standard eller håndbog, vil levering ske indenfor 5 hverdage, medmindre andet er aftalt. DS benytter både Post Danmark samt kurér ved fremsendelse i hardcopy.

Elektronisk

Vælger du at downloade en købt standard vil den blive tilgængelig på downloadområdet senest 15 minutter efter dit køb er gennemført.
Ligeledes vil levering af standarder pr. e-mail blive afsendt inden for 15 minutter efter dit køb er gennemført.

Alle ordrer vil blive behandlet i henhold til Dansk Standards certificerede ISO 9001-kvalitetsstyringssystem.

Priser

Alle priser, der er angivet i webshoppen, er eksklusive moms. Som udgangspunkt pålægges alle ordrer, uanset om publikationen leveres elektronisk eller fysisk, et ekspeditionsgebyr på DKK 30,-. Derudover pålægges udvalgte publikationer porto.

Dansk Standard tager forbehold for fejl og ændringer i den angivne information.

Returret / fortrydelsesret

Hvis varen er beskadiget under forsendelsen eller kunden har modtaget en forkert standard / publikation, kan denne returneres, hvorefter der vil blive fremsendt en ny.

I tilfælde af fejlbestillinger er du velkommen til at kontakte Dansk Standards Forlag for hjælp og vejledning til verificering af relevante standard / publikation. Standarder der er fejlbestilt tages ikke retur, med mindre andet aftales med vores salgskonsulenter.

I tilfælde hvor der er der indgået aftale med DS om returnering:

Kun ubeskadigede standarder /publikationer tages retur. Der pålægges et gebyr på DKK 50,- pr. publikation der returneres.

DS-håndbøger og hæfter kan ikke returneres, hvis emballagen er brudt.

Udenlandske publikationer og standarder tages ikke retur.

For privatkunder gælder bestemmelserne i henhold til dansk lovgivning om returret ved bestillinger via e-handel. Dette betyder at standarder/publikationer kan returneres senest 14 dage efter modtagelsen, såfremt ordren er modtaget via vores webshop.

Klager

Alle klager, der modtages skriftligt, vil blive besvaret inden 10 arbejdsdage. Mundtlige klager vil så vidt muligt blive afhjulpet af den medarbejder, som modtager klagen, eller af dennes overordnede.

Anonyme klager behandles ikke.