Standard

DS/EN 1728:2001

Boligmøbler – Siddemøbler – Prøvningsmetoder for bestemmelse af styrke og holdbarhed

Tidligere versioner

------

Nyere versioner