Standard

DS 700:1997 - Tilbagetrukket

Kunstig belysning i arbejdslokaler

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Standard
Varenummer
26987
Udgivelsesdato
1997-11-28
Dansk udvalg
Antal sider
48
Under revision

Scope

Standarden fastlægger metoder og krav til en sikker og god udformning af kunstig belysning i arbejdslokaler med eller uden dagslysadgang ud fra de enkelte arbejdsarters karakter og vilkår. Standardens krav gælder for personer med normalt syn. For personer med synsdefekter eller aldersbetinget synsnedsættelse kan metoderne stadig benyttes, men der må tages særlige hensyn til de pågældende personers behov.