Standard

DS 3028:2001 - Tilbagetrukket

Tilgængelighed for alle

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Standard
Varenummer
42944
Udgivelsesdato
2001-08-07
Dansk udvalg
Antal sider
184

Scope

Standarden opstiller krav, der tilsigter at bygninger og anlæg samt adgangsforholdene hertil bliver tilgængelige for alle, herunder personer med handicap. Standarden er opdelt i 6 bygnings-kategorier: Bygninger, der er åbne for publikum: Erhvervsbyggeri: Boligbyggeri: Boliger til eget brug: Boligbyggeri for ældre og handicappede med plejebehov: Sommerhuse. For hver bygningskategori angiver standarden de funktionskrav der skal opfyldes og anbefaler desuden en række forhold.