Standard

DS/EN 13830:2003 - Tilbagetrukket

Curtain walling – Produktstandard

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Standard
Varenummer
43028
Lovgivning
Udgivelsesdato
2004-01-14
Komite

CEN/TC 33

Internationale relationer
Tooltip
EN 13830:2003 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
28
Under revision

Scope

Denne standard specificerer karakteristika for curtain walling og giver teknisk information om de forskellige ydeevnekrav, som gælder for hele Europa, samt kriterier og rækkefølge for prøvning af krav til produktet med henblik på at vise overensstemmelse. Der refereres til andre europæiske standarder, som omhandler ydeevne og prøvning af curtain walling og, hvor det er hensigtsmæssigt, til europæiske standarder, som omhandler produkter, der indgår i curtain walling.

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF