Standard

DS/EN 1863-2:2004

Bygningsglas – Varmeforstærket sodakalksilikatglas – Del 2: Overensstemmelsesvurdering/produktstandard

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
47357
Lovgivning
Udgivelsesdato
2005-01-27
Komite

CEN/TC 129

Internationale relationer
Tooltip
EN 1863-2:2004 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
44

Scope

Denne europæiske standard dækker overensstemmelsesvurdering og produktionskontrol for plant, varmeforstærket sodakalksilikatglas til brug i bygninger.

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF