Standard

DS/EN 14179-2:2005

Bygningsglas – Varmebehandlet (heat soak test) termisk hærdet sodasilikatsikkerhedsglas – Del 2: Overensstemmelsesvurdering/Produktstandard

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
47481
Lovgivning
Udgivelsesdato
2005-09-29
Komite

CEN/TC 129

Internationale relationer
Tooltip
EN 14179-2:2005 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
40

Scope

Denne europæiske standard angiver krav, evaluering af overensstemmelse og produktionskontrol for plant, varmebehandlet (heat soaked), termisk hærdet sodakalksilikat sikkerhedsglas anvendt til bygninger. NOTE – For glasprodukter med elektriske ledninger eller forbindelser, til f.x.. alarm eller opvarmning, anvendes andre direktiver, f.eks. svagstrømsdirektivet.

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF