Standard

DS/EN 14785:2006

Rumopvarmere til boliger fyret med træpiller – Krav og prøvningsmetoder

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
54246
Lovgivning

Bemærk: Denne standard er endnu ikke harmoniseret, og giver derfor ikke formodningsret. Indtil harmonisering af denne standard er opnået, kan følgende benyttes

Udgivelsesdato
2006-08-30
Komite

CEN/TC 295/WG 8

Internationale relationer
Tooltip
EN 14785:2006 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
76
Under revision

Scope

Denne standard angiver krav til udformning, produktion, konstruktion, sikkerhed og ydeevne (effektivitet og forbrænding), instruktioner og mærkning sammen med tilhørende prøvningsmetoder og brændselsprøver til type-prøvning af rumopvarmere fyret med træpiller, og mekanisk nominel fyret effekt op til 50 kW.

Lovgivning

Harmoniseret under

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF Byggevareforordningen 305/2011