Standard

DS/CEN/TR 13200-2:2006

Tilskuertribuner – Kriterier for udformningen af serviceområde – Del 2: Karakteristika og nationale regler

Tidligere versioner

------

Nyere versioner