Standard

DS/EN 81-41:2011

Sikkerhedsforskrifter for konstruktion og installation af elevatorer – Specialelevatorer til transport af personer og gods – Del 41: Vertikale løfteplatforme til personer med hæmmede bevægelsesmuligheder

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
56859
Lovgivning
Udgivelsesdato
2011-03-12
Komite

CEN/TC 10

Internationale relationer
Tooltip
EN 81-41:2010 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
100
Under revision

Scope

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)