Standard

DS/EN 143/A1:2006 - Tilbagetrukket

Åndedrætsværn – Partikelfiltre – Krav, prøvning og mærkning

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Tillæg
Varenummer
M210635
Lovgivning
Udgivelsesdato
2006-12-21
Komite

CEN/TC 79/SC 4

Internationale relationer
Tooltip
EN 143:2000/A1:2006 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
12
Under revision

Scope

The European Standard refers to particle filters for use as components in unassisted respiratory protective devices, except escape apparatus and filtering facepieces. Laboratory tests are included for the assesment of compliance with the requirements. Some filters complying with this standard may also be suitable for use with order types of respiratory protective devices and if so shall be tested and marked according to the appropiate European Standard.

Lovgivning

Harmoniseret under

Personlige værnemidler 2016/425
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF