Standard

DS/EN 13061:2009

Beskyttelsesbeklædning – Skinnebensbeskyttere til fodboldspillere – Krav og prøvningsmetoder

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M218651
Lovgivning
Udgivelsesdato
2009-11-06
Komite

CEN/TC 162/WG 11

Internationale relationer
Tooltip
EN 13061:2009 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
32

Scope

Denne europæiske standard specificerer de generelle krav til ergonomi, uskadelighed, størrelsesangivelse, dækning, ydeevne og rengøring af fodboldspilleres skinnebensbeskyttere. Den beskriver prøvningsmetoder og fastlægger ydeevneniveauer. Krav til mærkning af skinnebensbeskyttere og til den medfølgende information er angivet.

Lovgivning

Harmoniseret under

Personlige værnemidler 2016/425
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/425 om personlige værnemidler og om ophævelse af Rådets direktiv 89/686/EØF