Standard

DS/EN 12620 + A1:2008

Tilslag til beton

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M230327
Lovgivning
Udgivelsesdato
2008-08-18
Komite

CEN/TC 154/SC 2

Internationale relationer
Tooltip
EN 12620:2002+A1:2008 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
60

Scope

Denne standard specificerer egenskaber af tilslagsmaterialer og filler fremkommet ved forarbejdning af både naturlige, fabrikerede og genbrugsmaterialer samt blandinger af disse til anvendelse i beton. Den dækker tilslag, der har en ovntørret partikeltæthed, der er større end 2,00 Mg/m³ (2.000 kg/m³) til al slags beton, inklusive beton i overensstemmelse med EN 206-1 og beton, der anvendes til veje og anden belægning samt anvendelse i færdigstøbte betonprodukter.

Lovgivning

Harmoniseret under

Byggevareforordningen 305/2011
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) n r. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF