Standard

DS 477:2013

Svømmebadsanlæg

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M234098
Udgivelsesdato
2013-05-31
Dansk udvalg
Antal sider
76

Scope

DS 477 Svømmebadsanlæg stiller krav til design, projektering, ny opførelse og renovering af svømmebadsanlæg med det formål at tilstræbe den bedst mulige vandkvalitet, samt at tilgodese: - sundhed og sikkerhed for de badende - det interne og eksterne miljø - anlæggenes holdbarhed og funktionsduelighed - lavt ressourceforbrug ikke mindst på energiområdet - lav miljøbelastning - personalets sikkerhed