Standard

DS/EN 13155 + A2:2009 - Tilbagetrukket

Kraner – Sikkerhed – Ikke-fastspændte løfteanordninger til lastning

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Standard
Varenummer
M239112
Lovgivning
Udgivelsesdato
2009-05-18
Komite

CEN/TC 147

Internationale relationer
Tooltip
EN 13155:2003+A2:2009 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
72
Under revision

Scope

Denne standard specificerer sikkerhedskrav til følgende ikke fastspændte løftningsanordninger til lastning for kraner, elevatorer og manuelt kontrolleret betjeningsudstyr: - pladekløer; - vacuumløfter; – selvansugning, – ikke-selvansugning; - løftemagneter; - permanente løftemagneter; - løfteåg; - C-kroge; - pallegafler; - løftestænger; defineret i afsnit 3.

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)