Standard

DS/EN 1756-2 + A1:2009

Bagsmækløftere – Løfteplatforme til montering på køretøjer med hjul – Sikkerhedskrav – Del 2: Bagsmækløftere til passagerer

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M242004
Lovgivning
Udgivelsesdato
2009-10-30
Komite

CEN/TC 98/WG 4

Internationale relationer
Tooltip
EN 1756-2:2004+A1:2009 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
64

Scope

Del 2 af EN 1756 specificerer sikkerhedskrav for konstruktion af bagsmækløftere som defineret i 3.1 til montering på personkøretøjer med hjul. Køretøjer til lastning af handicappede personer op på fly eller skibe er medtaget i denne standard.

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)