Standard

DS/INF 175:2009

Supplerende beregningsgrundlag for træspær iht. DS/EN 1995-1-1, Eurocode 5: Trækonstruktioner – Del 1-1: Generelt – Almindelige regler samt regler for bygningskonstruktioner

Status
Gældende Checkmark
Type
Standard
Varenummer
M242105
Udgivelsesdato
2009-12-04
Dansk udvalg
Antal sider
20

Scope