Standard

DS/EN 16005:2012 - Tilbagetrukket

Automatiske døre – Sikkerhed ved brug – Krav og prøvningsmetoder

Status
TilbagetrukketTilbagetrukket
Type
Standard
Varenummer
M242347
Lovgivning
Udgivelsesdato
2012-12-21
Komite

CEN/TC 33

Internationale relationer
Tooltip
EN 16005:2012 IDT
Dansk udvalg
Antal sider
64
Under revision

Scope

1.1 Generelt Denne standard angiver krav i forbindelse med design og prøvningsmetoder for udvendige og indvendige automatiske døre. Sådanne dørkonstruktioner kan betjenes elektromekanisk, elektrohydraulisk eller pneumatisk. Denne standard dækker sikkerhed ved brug af automatiske døre anvendt som almindelig adgang, såvel som i flugtveje og som brand- og røgkontrollerende døre.

Lovgivning

Harmoniseret under

Maskindirektivet 2006/42/EF
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/42/EF af 17. maj 2006 om maskiner og om ændring af direktiv 95/16/EF (omarbejdning)